Praktijk voor psychotherapie Willems

De psychotherapiepraktijk van Elise Willems is gevestigd in Nijmegen, vlakbij het station en het centrum.

De praktijk is laagdrempelig en biedt een sfeer van persoonlijke betrokkenheid: cliënten kunnen zich op deze manier veilig voelen om bij zichzelf te ontdekken wat er aan de hand is.

Sleutelwoorden in de begeleiding en behandeling zijn:

  • Verdieping en reflectie
  • Zoeken naar een nieuwe balans
  • Inzicht verkrijgen in eigen beperkingen en mogelijkheden
  • In contact komen met eigen gevoelens en emoties
  • Verhelderen van wat er leeft

Cliënten kunnen in zichzelf oplossingen vinden voor levensconflicten. Met de psychotherapie spreken we mogelijkheden aan zelf tot oplossingen te komen.
Naast deze client centered methode maakt de praktijk gebruik van principes uit de cognitieve therapie. Lees meer

De praktijk heeft naast de gespreks- en onderzoeksruimte, een grote speltherapieruimte en een wachtruimte.

Over de therapeut

Elise Willems is al ruim 20 jaar actief in de geestelijke gezondheidszorg en heeft zich gespecialiseerd in psychotherapie. Ze werkt met kinderen, jeugdigen en volwassenen. Lees meer

Samenwerking

Elise Willems werkt nauw samen met een vast aantal collega's met wie ze wekelijks overlegt en met wie ze in samenwerking diagnostiek en behandelingen uitvoert.
Lees meer